Reklamační řád

- Reklamace se řídí dle Občanského zákoníku nebo Obchodního zákoníku.

- V případě vady zboží, která se projeví v průběhu záruční doby, má kupující nárok na bezplatnou opravu nebo výměnu.

- Pro správné uplatnění reklamace je nutné nejprve nás kontaktovat a dohodnout postup reklamace, kontakt je možný telefonicky, e-mailem nebo písemně. V případě zasílání reklamovaného zboží poštou je nutné, aby byl již proveden výše uvedený první kontakt, bez předchozí dohody nebude reklamované zboží přijato k reklamaci, prodávající má právo zásilku odmítnout.

- Záruční doba se pozastavuje ode dne uplatnění reklamace až do doby, kdy byl kupující povinen věc převzít

- Kupující může též požadovat slevu z kupní ceny zboží, tuto slevu lze poskytnout v případě, kdy má věc vady, které nebrání, aby sloužila danému účelu

- V případě uplatnění slevy, bere kupující na vědomí, že vady, na které byla sleva poskytnuta, nelze již v budoucnu reklamovat

- K rychlému vyřízení Vaší reklamace musí obsahovat:

  • identifikační údaje kupujícího (jméno, příjmení, adresu),
  • včetně uvedení telefonního spojení, emailovou adresu,
  • název reklamovaného výrobku,
  • přesný, jasný, výstižný a dostatečně konkrétní popis závady,
  • kompletní výrobek, který je reklamován (včetně příslušenství, s nímž byl zakoupen), záruční list, kopii dokladu o zakoupení výrobku,
  • při reklamaci poštou korespondenční adresu, na niž si kupující přeje zaslat vyřízenou reklamaci.

 Prostřednictvím České pošty na adresu:

Jiří Trombik, Luční 298, 737 01 Český Těšín

email: info@motorajdou.cz

tel.: 604371894

 

Na balík prosím uveďte: REKLAMACE 

Po obdržení balíčku Vás budeme ihned kontaktovat.

Nezapomeňte prosím balíček v odpovídající hodnotě pojistit.

Reklamaci v žádném případě neposílejte na dobírku - nebude přijata.

!  Pro správné uplatnění reklamace je nutné nejprve nás kontaktovat a dohodnout postup reklamace, kontakt je možný telefonicky, e-mailem nebo písemně. Bez předchozí dohody nebude reklamované zboží přijato k reklamaci  !